Pistolet

W strzelectwie sportowym rozgrywane są następujące konkurencje pistoletowe:

- pistolet sportowy (kaliber 5,6 mm, pocisk lr, dystans 25 m, strzelamy serie 5 strzałowe w czasie 5 min. Konkurencja pełna to 60 strzałów, podzielone na serie 30 strzałowe (część tzw. dokładna i szybka). Konkurencja olimpijska dla kobiet.

Część dokładną strzelamy do tarczy pierścieniowej oznaczonej od 1 do 10, gdzie pole 10 ma średnicę 50 mm a pole 1 ma średnicę 500 mm.

Część szybką strzelamy do tarczy pierścieniowej od 5 do 10, gdzie pole 10 ma średnicę 100 mm a pole 5 ma średnicę 500 mm.

Widok tarczy do części dokładnej                         Widok tarczy do części szybkiej

Tarcza Psp                                                      Tarcza Psz

- pistolet dowolny (kaliber 5,6 mm, pocisk lr., dystans 50 m, strzelamy 60 strzałów w czasie 90 min. (tarcze elektroniczne) 105 min. (tarcze papierowe). Tarcza dokładnie taka sama jak w pistolecie sportowym w części dokładnej. Konkurencja olimpijska dla mężczyzn.

 

- pistolet pneumatyczny (kaliber 4,5 mm śrut. Czynnik miotający sprężone powietrze lub dwutlenek węgla. Strzelamy serie 60 strzałowe (mężczyźni) lub 40 strzałowe (kobiety). Czas konkurencji 60 strzałowej 75 min.(tarcze elektroniczne), 90 min.(tarcze papierowe), czas konkurencji 40 strzałowej 50 min.(tarcze elektroniczne), 60 min. (tarcze papierowe). Konkurencja olimpijska dla kobiet i mężczyzn.

Strzelamy do tarczy pierścieniowej od 1 do 10, gdzie pole 10 ma średnicę 11,5 mm a pole 1 ma średnicę 155,5 mm.

Widok tarczy do konkurencji pistolet pneumatyczny.

Tarcza Ppn

- pistolet szybkostrzelny (kaliber 5,6 mm, pocisk lr., dystans 25 m, strzelamy 2 serie 5 strzałowe w czasie 8 s, 2 serie 5 strzałowe w czasie 6 s i 2 serie 5 strzałowe w czasie 4 s. Konkurencja olimpijska dla mężczyzn.

Tarcza dokładnie taka sama jak pistolecie sportowym w części szybkiej.