Cenniki i regulaminy

Opłaty obowiązujące od 01.01.2017 r. na obiektach sekcji strzeleckiej

Wojskowego Klubu Sportowego „ŚLĄSK”

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota

1.

DAROWIZNA – Roczny trwały wkład finansowy – członek wspierający

Min. 360,00

2.

Wpisowe do sekcji strzeleckiej -  członek wspierający przechodzący z innego klubu

300,00

3.

Składka członkowska roczna – seniorzy powyżej 23 roku życia – członek zwyczajny

360,00

4.

Składka członkowska roczna – do 23 roku życia – członek zwyczajny(może być płatna w 2 ratach)

240,00

 

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota

Stawka vat

1.

Kurs na patent strzelecki PZSS

400,00

zw

2.

Trening dla członka wspierającego – za 1 wejście

10,00

zw

3.

Trening dla osób posiadających własną broń spoza Klubu – za 1 wejście

40,00

zw

4.

Trening całodzienny z własną bronią i amunicją

80,00

zw

5.

Trening strzelecki z instruktorem /broń bocznego zapłonu – 50 szt./

100,00

zw

6.

Trening strzelecki z instruktorem /broń centralnego zapłonu – 25 szt./

100,00

zw

7.

Trening strzelecki z instruktorem /broń strzelba – 25 szt./

100,00

zw

8.

Trening strzelecki z instruktorem /broń pneumatyczna – 1 godz. /

50,00

zw

9.

Seria treningowa /trap, skeet/ dla członka wspierającego

20,00

zw

10.

Seria treningowa /trap, skeet/ spoza Klubu

25,00

zw

11.

Seria treningowa /Double Trap/ dla członka wspierającego

30,00

zw

12.

Seria treningowa /Double Trap/ spoza Klubu

35,00

zw

13.

Startowe Puchar Prezesa WKS – za 1 konkurencję

25,00

zw

14.

Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej bocznego zapłonu – za 1 konkurencję

45,00

zw

15.

Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej centralnego zapłonu- za 1 konkurencję

60,00

zw

16.

Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej gładkolufowej- za 1 konkurencję

60,00

zw

17.

Startowe Puchar Prezesa DZSS- za 1 konkurencję

40,00

zw

18.

Trening strzelecki całoroczny- Złota Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z wszelkich opłat na rok dla członka wspierającego

2500,00

zw

19.

Trening strzelecki całoroczny – Srebrna Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z opłat treningowych na rok dla członka wspierającego

400,00

zw

20.

Trening strzelecki całoroczny – Srebrna Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z opłat treningowych na rok dla osób spoza klubu

1000,00

zw

21.

Nocleg

 

8%

22.

Wynajem pomieszczeń

 

23%